INCASSO

Bij Gelre-Finance kunt u, zonder dossier of abonnementskosten, onbetaalde vorderingen ter incasso kan aanbieden.

Een groot saldo openstaande debiteuren heeft een negatieve invloed op de liquiditeitspositie. Toch ervaren ondernemers vaak een hoge drempel om hun debiteuren via een incassobureau aan te spreken. De goede relatie met de klant mag immers niet verstoord worden. Gelre-Finance is een incassobureau met een uitgesproken visie op incasseren. Zakelijk in het volgen van de juiste procedure; klantgericht uit zorg voor de relatie. Het onderbrengen van uw niet-betaalde facturen is bij Gelre-Finance in goede handen.

Alle incasso-opdrachten voeren wij uit op basis van GEEN RESULTAAT = GEEN KOSTEN. Zodra volgens de wettelijke regels de debiteur incassokosten verschuldigd is verhalen wij deze kosten op de debiteur.

Met name door de jarenlange ervaring met soms zeer onwillige debiteuren zijn wij in staat te incasseren daar waar u door anderen wordt aangeraden de vordering af te boeken. Wij benaderen uw debiteuren persoonlijk zowel schriftelijk al telefonisch. Zo’n gerichte benadering is vaak succesvol gebleken. Hierdoor zijn verdere juridische stappen in 92 % van de gevallen niet meer nodig.


Hoe gaan wij te werk?

Nadat u een vordering aan Gelre-Finance heeft overgedragen, wordt u door uw vaste aanspreekpunt, regelmatig op de hoogte gehouden over de stand van zaken en eventuele ontwikkelingen.

Het traject begint altijd met het sturen van een herinneringsbrief naar de klant. Op deze manier proberen wij uw klant te bewegen om de openstaande rekening alsnog, rechtstreeks aan u zonder bijkomende kosten te voldoen. Met deze brief voldoen wij gelijktijdig aan de wettelijke verplichting om hierna incassokosten inrekening te kunnen brengen. Onze vriendelijke, maar duidelijke manier van aanschrijven, blijkt voor veel debiteuren aanleiding te zijn om alsnog rechtstreeks aan u te betalen.

Als uw klant binnen de gestelde periode niet heeft betaald, start de daadwerkelijke incassoprocedure. Indien deze inspanningen niet het gewenste resultaat hebben, wordt de vordering, na overleg met de opdrachtgever, overgedragen aan het Deurwaarderskantoor om de dagvaarding uit te brengen (betekenen). Op dat moment start het gerechtelijke- en het executietraject. Gedurende het hele traject blijven wij voor u het aanspreekpunt.

De betaling die wij van uw debiteur ontvangen is uw geld. Dit geld wordt op een derdenrekening ontvangen. Dat geeft u de zekerheid dat uw geld ook uw geld blijft.

Graag maken wij met u een afspraak om eens nader kennis te maken en te bespreken wat wij voor uw bedrijf en uw klanten kunnen betekenen.

Voor verdere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen.

U kunt er ook voor kiezen om direct een vordering ter incasso aan te bieden. Wij verzoeken u dan kopie├źn van de originele factuur alsmede de door u verzonden herinnering(en) aan ons toe te zenden. Indien wij uw opdracht op werkdagen voor 13:00 uur ontvangen versturen wij nog dezelfde dag de eerste brief.

Direct contact met de juiste afdeling; incasso@Gelre-Finance.nl

Klik hier voor onze algemene incasso voorwaarden

Klik hier voor de regels voor Incassokosten