Klachten

Heeft u een concrete klacht of bent u niet tevreden met onze dienstverlening dan kunt u dit aan ons kenbaar maken door het versturen van een E-mail.

Uw E-mail dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer en ons dossiernummer. Heeft u of weet u geen dossiernummer laat dan weten of uw klacht gaat over onze incassowerkzaamheden, schuldhulpverlening, juridische dienstverlening of administratieve werkzaamheden. Beschrijf zo uitvoerig mogelijk uw klacht en voeg, als E-mail bijlage, eventuele stukken bij om uw klacht te onderbouwen.

Uw klachten over de uitkomst/ resultaat van door ons, namens u, gevoerde (gerechtelijke) procedures kunnen wij niet in behandeling nemen.

Na het indienen van uw klacht krijgt u een ontvangst bevestiging met daarin vermeld binnen welke termijn wij inhoudelijk op uw klacht reageren. Meestal is de termijn 4 weken. Deze termijn kan worden verlengt indien wij aanvullende stukken of informatie nodig hebben. U ontvangt hierover bericht.

Stuur uw E-mail naar service@Gelre-Finance.nl