Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening

Als u, als (ex)ondernemer financiële problemen heeft, u weet niet of u uw bedrijf kunt voortzetten en het lukt niet meer om uw schulden op te lossen, dan kunt u een gebruik maken van de diensten van Gelre-Finance. Gelre-Finance neemt de schulden niet van u over, maar zoekt samen met u naar een oplossing om van uw schulden af te komen.

Voorwaarden

Om voor de schuldhulpverlening van Gelre-Finance in aanmerking te komen moet u:

  • Minimaal 18 jaar zijn;
  • Woonachtig zijn in Nederland;
  • Ingeschreven zijn/ de afgelopen twee jaar zijn geweest bij de Kamer van Koophandel (KvK);
  • Uw schulden moeten zijn ontstaan of het gevolg zijn van uw zakelijke activiteiten;

Hoe gaan wij te werk?

Allereerst hebben wij, geheel vrijblijvend een eerste gesprek met u. Tijdens dit gesprek nemen wij uw financiële situatie door. Daarnaast bespreken wij met u de (wettelijke) mogelijkheden om tot een oplossing van de schulden te komen.

Indien u besluit om van de diensten van Gelre-Finance gebruik te maken sturen wij u een formulier waarbij u ons machtigt om namens u, bij de schuldeisers te informeren naar de vorderingen die zij op u hebben en een (af)betalingsregeling voor te stellen.

Gelijktijdig vragen wij van u diverse financiële gegevens over uw inkomen, betalingsverplichtingen en een overzicht van al uw schuldeisers.  

Na ontvangst van de stukken gaan wij voor u aan de slag met het inventariseren van uw actuele schuldenpositie. Gelijktijdig berekenen wij de mogelijkheden om uw schulden af te betalen.

Zodra beide werkzaamheden zijn afgerond sturen wij u een concept voorstel voor een schuldenregeling welke wij aan de schuldeisers kunnen aanbieden. Nadat u akkoord bent gegaan met het aanbod zullen wij deze aan de schudeisers, ter goedkeuring, voorleggen.

Hoe lang duurt het?

  • Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen maken wij direct met u een afspraak voor een eerste gesprek.
  • Dit eerste gesprek zal binnen 5 werkdagen plaatsvinden.
  • Bij een dreigende situatie (o.a. gedwongen woningontruiming, beëindiging van de levering van gas, elektriciteit of water; gedwongen verkoop van uw (bedrijf) inventaris waardoor het voortzetten van uw onderneming niet meer mogelijk is zal het intakegesprek binnen 3 werkdagen plaatsvinden.

Vanaf het moment van aanmelden tot het moment waarop wij, namens u, een (af)betalingsregeling kunnen aanbieden gaat vaak geruime tijd overeen. Wij kunnen vooraf niet zeggen hoelang dit duurt. Dit is namelijk mede afhankelijk van de snelheid waarmee wij gevraagde informatie ontvangen en/of alle schulden bekent zijn. In de regel kunnen wij binnen 3 maanden na het eerste gesprek een tijdelijke/ definitieve (af) betalingsregeling aan de schuldeisers aanbieden.

Kosten

Aan schuldhulpverlening door Gelre-Finance zijn voor u geen kosten verbonden.

LET OP !! voor schuldhulpverlening mag, aan een particulier en/of een natuurlijk persoon met een onderneming, nooit geld worden gevraagd. Dit is wettelijk zo geregeld. Ook als u door een aanbieder van schudhulpverlening wordt verplicht om uw financiën te laten beheren (budgetbeheer) in combinatie met schuldhulpverlening en u moet hiervoor betalen is dit niet toegestaan. Denk hieraan als u besluit om voor schuldhulpverlening van een andere organisatie dan Gelre-Finance gebruik te maken.

Aanmelden

U kunt op de volgende manieren contact opnemen met Gelre-Finance:

  • Telefonisch: u kunt tussen van ma t/m do tussen 09:00 en 17:00 bellen naar nummer 085-9026901
  • Een e-mail te sturen met uw naam, adres en telefoon gegevens naar              shv@Gelre-Finance.nl

Voor verdere informatie over schuldhulpverlening en andere organisaties waar u terecht kunt voor meer informatie of ondersteuning klik hier