Verdere informatie over schulden en schuldhulpverlening

NVVK

Branchevereniging voor schuldhulpverlening en bewindvoering

https://www.nvvk.nl/

NIBUD

Het Nibud geeft voorlichting over de huishoudportemonnee.

https://www.nibud.nl/

Zelfjeschuldenregelen.nl

Wat komt er op je af als je schulden opbouwt? Hoe werken deurwaarders? Wat kun je zelf doen?

https://www.zelfjeschuldenregelen.nl

Bureau WSNP

Voor informatie en vragen over de Wsnp, de Wet schuldsanering natuurlijke personen.

https://www.bureauwsnp.nl/

Schulden info

Juridische info rond schuldhulpverlening

https://www.schuldinfo.nl/