Wettelijke Incassokosten

De hoogte van de in rekening te brengen incassokosten zijn wettelijk vastgelegd in de regeling Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten. Er wordt vaak gesproken over de ‘Wet Incassokosten’ oftewel de WIK; Deze regeling is officieel ingegaan op 1 juli 2012.

De WIK geldt verplicht bij consumentenvorderingen

Incassokosten voor consumenten per 1 juli 2012

15% over over de eerste € 2.500,- van de hoofdsom van de vordering, met een minimum van € 40,-;
10% over de volgende € 2.500,- van de hoofdsom van de vordering;
5% over de volgende € 5.000,- van de hoofdsom van de vordering;
1% over de volgende € 190.000,- van de hoofdsom van de vordering;
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-.

Rekenvoorbeelden (eventueel te verhogen met BTW)

1) Bij een vordering met een hoofdsom van € 125,- bedragen de incassokosten: 

15% over € 125,- = € 18,75 maar dit ligt onder het minimum, dus wordt het minimum berekend en zijn de incassokosten  € 40,-

2) Bij een vordering met een hoofdsom van € 23.000,- bedragen de incassokosten:

15% over € 2.500,- = € 375,- verhoogd met:
10% over € 2.500,- = € 250,- verhoogd met:
5% over € 5.000,- = € 250,- verhoogd met:
1% over € 13.000,- = € 130,-

Totaal is in dit rekenvoorbeeld sprake van € 1.005,- aan incassokosten. Dit bedrag wordt zo mogelijk nog verhoogd met de BTW, zie hieronder voor de situatie waarin dit speelt.


Wel of niet BTW over incassokosten door een incassobureau

Of over de incassokosten ook nog BTW mag worden berekend, is afhankelijk van de vraag of de schuldeiser zelf BTW-plichtig is. Als dat zo is dan mag een incassobureau geen BTW over de incassokosten berekenen. Is de schuldeiser niet BTW-plichtig, dan is het bedrag aan BTW voor hem een ‘schadepost’ omdat dit bedrag niet kan worden teruggevraagd bij de belastingdienst. Op dat moment zal een incassobureau ook BTW over de incassokosten berekenen en wordt aan de schuldenaar dus een hoger bedrag in rekening gebracht. Dus het incassobureau bekijkt dit als volgt:
1) is schuldeiser BTW-plichtig -> dan geen BTW over de incassokosten 2) is schuldeiser niet BTW-plichtig -> dan wel BTW over de incassokosten. 

Incassokosten in geval van vorderingen van Bedrijf op Bedrijf (B2B)

Voor B2B is deze regeling van zogenaamd ‘regelend recht’. Dat wil zeggen dat partijen hiervan mogen afwijken en andere afspraken mogen maken met elkaar. Dat betekent dus dat de WIK geldt tenzij men heeft afgesproken van de WIK af te wijken. Er kan zowel een lager als een hoger bedrag voor incassokosten zijn overeengekomen. Overigens oordeelde de Hoge Raad wel dat bij hogere tarieven dan de wettelijke bij zakelijke schulden wel moet worden onderbouwd waarom er meer kosten zijn gemaakt dan de wettelijke. 

Verdere regels en voorwaarden die incassobedrijven hanteren en welke door Gelre-Finance worden onderschreven kunt u hier vinden.